Εισαγωγή

Η ανεξάρτητη ραδιοφωνία εμφανίστηκε στην Κύπρο το 1990 και οι πρώτοι ανεξάρτητοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί άρχισαν να λειτουργούν το 1993, μετά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι τότε στην Κύπρο λειτουργούσε μόνο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), ως ημικρατικός οργανισμός.