Εισαγωγή

Ο περί Θρησκευτικών Ομάδων Νόμος ορίζει ότι κάθε θρησκευτική ομάδα εκπροσωπείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων από έναν εκλεγμένο Αντιπρόσωπο. Η συμμετοχή των Αντιπροσώπων, που ο καθένας ενεργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στην αντίστοιχη ομάδα του και στο κράτος, είναι συμβουλευτικής φύσης. Απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια όπως και τα άλλα μέλη του κοινοβουλίου, συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας  και παρίστανται στις συνεδριάσεις της ολομέλειας της Βουλής. Μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για θέματα που σχετίζονται με την αντίστοιχη θρησκευτική τους ομάδα, ωστόσο δεν ψηφίζουν. Οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων με δικαίωμα ψήφου είναι εκείνοι που εκλέγονται από το σύνολο της ελληνοκυπριακής κοινότητας, στην οποία ανήκουν αυτές οι ομάδες.