Δημόσια Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) ιδρύθηκε το 1989 για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες του κυπριακού λαού και για να εκπληρώσει τους κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές του το 1992 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές του το 1997.

 

Το ΠΚ έχει καταξιωθεί τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς για το επίπεδο διδασκαλίας και το πλούσιο ερευνητικό του έργο, ενώ εργάζεται απρόσκοπτα και μεθοδικά με στόχο τη δυναμική του αναρρίχηση στη διεθνή κατάταξη των καλύτερων πανεπιστημίων. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι απόφοιτοι του γίνονται  δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου.

 

Στο ΠΚ η επιστημονική έρευνα προωθείται και χρηματοδοτείται σε όλες τις Σχολές με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά τους στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση τόσο των τοπικών όσο και των διεθνών αναγκών και απαιτήσεων.  Ο εμπλουτισμός των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και η εναρμόνιση με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα στην εκπαίδευση είναι μείζονος σημασίας για το Πανεπιστήμιο και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την  προώθηση της νομοθεσίας, του Προϋπολογισμού και άλλων θεμάτων που αφορούν στο ΠΚ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και η ακάθεκτη αναπτυξιακή του πορεία.

 

Σήμερα, στο ΠΚ λειτουργούν 8 Σχολές με 22 Τμήματα, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών σε περισσότερους από 7.000 φοιτητές.

 

Πληροφορίες για τις Σχολές, τα Τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από το ΠΚ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΚ:  www.ucy.ac.cy.

 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε με τη ψήφιση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, του Νόμου 234(Ι) του 2002 με έδρα τη Λευκωσία. Δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης κρατικό Πανεπιστήμιο της χώρας, το ΑΠΚΥ είναι το μόνο που παρέχει αναγνωρισμένες σπουδές σε όλες τις βαθμίδες (πτυχιακό επίπεδο, μάστερ και διδακτορικό), με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ικανοποιώντας την ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και υλοποιώντας ουσιαστικά έναν από τους στόχους της Ευρώπης: τη διά βίου μάθηση.

 

Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ γίνονται από απόσταση, χωρίς την ανάγκη για τη φυσική παρουσία των φοιτητών σε αίθουσες διδασκαλίας.  Βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα πλήρες και συνεχώς εξελισσόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες της τις φάσεις. Στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, αναρτώνται πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως για το ΑΠΚΥ και τα προγράμματα σπουδών του, όπως οι Θεματικές Ενότητες και οι μαθησιακοί στόχοι των προγραμμάτων, η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υποβολής γραπτών εργασιών. Μέσω του eClass υποστηρίζεται η ασύγχρονη επικοινωνία, καθώς και η ζωντανή (σύγχρονη) αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές και στους καθηγητές

 

Οι Σχολές καθώς και τα Προγράμματα Σπουδών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΠΚΥ: www.ouc.ac.cy

 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο,  ιδρύθηκε το 2003 και δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2007. Έδρα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Λεμεσός, όπου λειτουργούν όλες οι Σχολές του.

 

Το 2008 δέχτηκε τους πρώτους του μεταπτυχιακούς φοιτητές αναπτύσσοντας έτσι σταδιακά μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ και διδακτορικού με απώτερο στόχο τη διεθνοποίησή τους και τη δημιουργία συγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων βάσει της αγοράς εργασίας και των αναγκών της.

 

Το πανεπιστήμιο προσφέρει σήμερα σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου μάστερ και διδακτορικού σε όλα τα Τμήματά του. Ο συναγωνισμός για εξασφάλιση θέσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, πολύ έντονος.

 

Πληροφορίες για τις Σχολές, τα Τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από το ΤΕ.ΠΑ.Κ. βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕ.ΠΑ.Κ.:  www.cut.ac.cy.