Διάρθρωση

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών διαιρείται σε τρεις Τομείς, στους οποίους υπάγονται οι ακόλουθοι Κλάδοι:

 

Τομέας Α΄:

 

 • Κλάδος Ξένων ΜΜΕ
 • Κλάδος Τουρκικών Θεμάτων
 • Κλάδος Προβολής Υπουργείων
 • Κλάδος Ανάπτυξης Επικοινωνιών, Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών
 • Κλάδος Ενημέρωσης για Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κλάδος Ανάπτυξης Αρχείων και Οπτικοακουστικών Παραγωγών

 

Τομέας Β΄:

 

 • Κλάδος Διαφωτιστικών Εκδόσεων
 • Κλάδος Εκδόσεων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
 • Κλάδος Εγχώριων ΜΜΕ
 • Κλάδος Διεθνών Σχέσεων

 

Τομέας Γ΄:

 

 • Κλάδος Ενημέρωσης και Διαχείρισης Ιστοτόπου
 • Κλάδος Μεταφράσεων
 • Κλάδος Αποστολής Διαφωτιστικού Υλικού

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΓΤΠ: www.pio.gov.cy