Διαμετακομιστικό Εμπόριο

Ενδεικτικό της θέσης της Κύπρου ως κύριου διαμετακομιστικού σταθμού είναι ο σημαντικός αριθμός επανεξαγόμενων προϊόντων, ο οποίος ανήλθε στα €771,5εκ. το 2012.

 

Τα κύρια προϊόντα που επανεξήχθησαν από την Κύπρο είναι ορυκτά καύσιμα και ορυκτά λάδια (€261εκ.), οργανικά χημικά (€111,8εκ.) και ηλεκτρικές συσκευές(€64εκ.).

 

Ο μεγαλύτερος όγκος αυτών των επανεξαγωγών, περίπου το 63,5%, κατευθύνθηκε κυρίως προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησαν οι επανεξαγωγές προς τις χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής οι οποίες απορρόφησαν το 12%, οι χώρες του Κόλπου με επίσης 12%, ενώ 2,6% διοχετεύθηκε προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας απορροφούν γύρω στο 5,3% και στο 4,7% αντίστοιχα.