Εθνική Πολιτική

Η Κύπρος δεν έχει ως τώρα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε περιστατικά διεθνούς τρομοκρατίας και θεωρεί ότι η τρομοκρατική απειλή για τη χώρα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρά την παρουσία δύο βρετανικών στρατιωτικών βάσεων και την τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα του εδάφους της.

 

Παρά ταύτα, η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευθεί να συνεργαστεί με άλλες κυβερνήσεις τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο για την εξάλειψη αυτής της μάστιγας σε όλες τις εκφάνσεις και τις μορφές της. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα.

 

Η Κύπρος πιστεύει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε θρησκεία ή πολιτισμό και θα πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.