Εκτελεστική Εξουσία

Προεδρία

 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι Ελληνοκύπριος και εκλέγεται απευθείας από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και ο Αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος και εκλέγεται απευθείας από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, για περίοδο πέντε χρόνων.

 

Η εκτελεστική εξουσία διασφαλίζεται και ασκείται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριο όργανο για την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο (επτά και τρεις Υπουργοί αντίστοιχα). Αμφότεροι έχουν το δικαίωμα οριστικής αρνησικυρίας (βέτο) σε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και σε νόμους ή αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Το 1964, ο Τουρκοκύπριος Αντιπρόεδρος και οι τρεις Τουρκοκύπριοι Υπουργοί αποχώρησαν από την Κυβέρνηση, η οποία έκτοτε λειτουργεί αναγκαστικά μόνο με Ελληνοκύπριους σε όλα τα Yπουργεία, τα οποία αυξήθηκαν μετέπειτα σε έντεκα. Η θέση του Αντιπροέδρου παραμένει κενή.

 

Υπουργικό Συμβούλιο

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο με το οποίο ασκείται η εκτελεστική εξουσία. Κάθε Υπουργός, ως προϊστάμενος του Υπουργείου του, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου του καθώς και για τη διοίκηση και την οργάνωση των υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο του.

 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω παρίστανται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.