Ημερομηνίες – Ορόσημα

 • 1 Ιουνίου 1973: Μπαίνει σε εφαρμογή η Συμφωνία Σύνδεσης της Κύπρου με την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EOK), με στόχο τη σύναψη μιας Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Κύπρου – EOK σε δύο φάσεις και σε μια περίοδο δέκα ετών. Η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας καθυστέρησε λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974.
 • 1 Ιανουαρίου 1988: Συμπληρώνεται η πρώτη φάση της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ το Πρωτόκολλο για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης.
 • 4 Ιουλίου 1990: Η κυπριακή κυβέρνηση υποβάλλει αίτηση για πλήρη ένταξη στην EE, εκπροσωπώντας τον πληθυσμό ολόκληρου του νησιού.
 • 30 Ιουνίου 1993: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει θετική γνωμοδότηση (Avis) για την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην EE.
 • 31 Μαρτίου 1998: Η EE αρχίζει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχία και τη Σλοβενία.
 • Δεκέμβριος 2002: Όλα τα κεφάλαια του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θεωρούνται κλειστά και η πορεία εναρμόνισης της Κύπρου με την EE συμπληρώνεται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Κοπεγχάγη, 12-13 Δεκεμβρίου 2002) παίρνει την ιστορική απόφαση για την επόμενη διεύρυνση της EE, με την ένταξη δέκα νέων κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • 9 Απριλίου 2003: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει υπέρ της αίτησης ένταξης της Κύπρου στην EE.
 • 16 Απριλίου 2003: Η Κύπρος υπογράφει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Αθήνα. Σύμφωνα με ειδικό Πρωτόκολλο που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη Προσχώρησης, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου θα ανασταλεί σε εκείνες τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυπριακή κυβέρνηση δεν ασκεί πλήρη έλεγχο.
 • 1 Μαΐου 2004: Η Κύπρος, με άλλες εννέα χώρες, καθίσταται επίσημα πλήρες μέλος της EE.
 • 1 Ιανουαρίου 2008: Η Κύπρος εντάσσεται στην Ευρωζώνη και υιοθετεί το ευρώ ως το επίσημο νόμισμά της.
 • 1 Ιουλίου 2012: Η Κύπρος αναλαμβάνει για πρώτη φορά την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.