Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

H απαίτηση για ταχύτερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών έχει στις μέρες μας καταστεί ιδιαίτερα επιτακτική σε όλα τα σύγχρονα κράτη, ιδιαίτερα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδυναμία της παραδοσιακής, γραφειοκρατικά οργανωμένης, δημόσιας διοίκησης να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στις απαιτήσεις των πολιτών, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση νέων μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει και γίνονται πολλές προσπάθειες. Κοινή συνισταμένη, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι μια υπηρεσία με καλύτερη και πιο ευέλικτη οργάνωση, λιγότερη γραφειοκρατία, και απλούστερες διαδικασίες. Μια υπηρεσία που θα κινείται με ταχύτερους ρυθμούς, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο. Και πάνω απ’ όλα, μια υπηρεσία που να θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο της δράσης της και να είναι σε θέση, χωρίς να τον υποβάλλει σε αχρείαστη ταλαιπωρία, προσφέροντάς του, γρήγορα και αποτελεσματικά, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 

Ένα από τα μοντέλα οργάνωσης που φιλοδοξούν να πετύχουν τους πιο πάνω στόχους είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), τα Citizens Service Centers, όπως είναι γνωστά στον ευρωπαϊκό χώρο.

 

Μέχρι σήμερα, λειτουργούν παγκύπρια έξι Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, την Πόλη Χρυσοχούς, το Πελένδρι, τη Λάρνακα, την Πάφο και την ελεύθερη Αμμόχωστο.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 

Μεταξύ άλλων, οι προσφερόμενες υπηρεσίες των έξι ΚΕΠ περιλαμβάνουν έκδοση πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, και υποβολή αιτήσεων, για υπηρεσίες που αφορούν διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας, όπως το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κτλ.

 

Επιπρόσθετα, οι πολίτες, μέσα από τις υπηρεσίες των Κέντρων, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, για την αναζήτηση πληροφοριών και την υποβολή από μέρους τους οποιωνδήποτε δηλώσεων και αιτήσεων είναι δυνατό να υποβληθούν σήμερα μέσω του διαδικτύου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη:

http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/page03_gr/page03_gr?OpenDocument