ΚΥΣΑΤΣ

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)

 

Το ΚΥΣΑΤΣ είναι το αρμόδιο σώμα για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών οι οποίοι απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους  φορείς των χωρών στις οποίες λειτουργούν ή από αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών από τους αρμόδιους φορείς των χωρών στις οποίες προσφέρονται.

 

To ΚΥΣΑΤΣ χορηγεί αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας-αντιστοιχίας για τίτλους σπουδών πρώτου κύκλου, ή ισοτιμία για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (δεύτερου ή τρίτου κύκλου).

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

 

Λεωφόρος Αθαλάσσας 50
1ος όροφος
2023 Στρόβολος
Λευκωσία
Τ.Κ. 12758
2252 Λευκωσία
Tηλ.:+357 22 465 850
Fax.:+357 22 210 771
Email: info@kysats.ac.cy

Website: www.kysats.ac.cy