Κοινοπολιτεία των Εθνών

Η Κύπρος κατέστη μέλος της Κοινοπολιτείας το 1961, αμέσως μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας της. Συμμετέχει ενεργά στις κοινοπολιτειακές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως οικονομική ανάπτυξη, γεωργία και παραγωγή τροφίμων, βιομηχανία, νομικά θέματα, εκπαίδευση, υγεία, θέματα νέων, θέματα γυναικών, επιστημονικά θέματα, δημόσια διοίκηση, κοινοβουλευτικά ζητήματα και επαγγέλματα.

 

Η Κύπρος είναι σταθερά προσηλωμένη στις αρχές και τις αξίες της Κοινοπολιτείας και συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα μέλη προς την κατεύθυνση του κοινού συμφέροντος των λαών, την κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και του κόσμου γενικότερα.

 

Η Κύπρος φιλοξένησε τους Αρχηγούς Κρατών της Κοινοπολιτείας το 1993 στη Λεμεσό, απόδειξη και πάλι της προσήλωσης της στον θεσμό αλλά και του κύρους που απολαμβάνει η Κύπρος στους κόλπους της Κοινοπολιτείας. Φιλοξένησε επίσης (30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2009) την Ετήσια Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Κοινοπολιτείας. Η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Κοινοπολιτείας είχε διοργανωθεί ξανά στην Κύπρο το 1988.

 

Η Κοινοπολιτεία με συνέπεια υποστηρίζει τον αγώνα της Κύπρου για μια δίκαιη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, κατά τις Διασκέψεις Κορυφής του Οργανισμού που πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει τη συλλογική υποστήριξη τους στην ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, έχουν με σταθερότητα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος στη βάση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για ένα Κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

 

Στη Διάσκεψη Κορυφής του 2013 που πραγματοποιήθηκε στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα μεταξύ 15-17 Νοεμβρίου (CHOGM 2013), οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας επαναβεβαίωσαν στο τελικό ανακοινωθέν που υιοθετήθηκε την πλήρη υποστήριξη τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμφώνησαν να στηρίξουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και στη βάση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για ένα Κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων απηύθυναν επίσης έκκληση για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο, ιδιαίτερα των ψηφισμάτων 365 (1974), 541 (1983), 550 (1984), 1251 (1999), και επαναβεβαίωσαν την υποστήριξη τους στον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος περιουσίας, στην εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στη διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων.

 

Η Κοινοπολιτεία εξέφρασε παράλληλα, όπως και κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του 2011, την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως προς το δικαίωμά της για άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Κύπρου στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένης και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Απηύθυνε επίσης έκκληση για την αποφυγή ενεργειών και δηλώσεων, οι οποίες αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Πέραν της υποστήριξης για την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, η Κοινοπολιτεία παρείχε τεχνική και άλλη βοήθεια προς την Κύπρο. Η βοήθεια αυτή προσέλαβε τη μορφή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας αλλά και υποτροφιών που προσφέρθηκαν από εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Κοινοπολιτείας. Από την πλευρά της, η Κύπρος προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές προερχομένους από χώρες-μέλη του Οργανισμού, είτε απευθείας, είτε μέσω του Κοινοπολιτειακού Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας.

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ευγνώμων για την αμέριστη υποστήριξη που η Κοινοπολιτεία έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια στις προσπάθειες τερματισμού της διαίρεσης του νησιού και προς την επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος που θα επανενώσει την Κύπρο σε συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας.