Μονάδες Αφαλάτωσης

Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρήθηκε στον τόπο μας κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα είχε ως αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική αποθήκευση νερού στα φράγματα που είχαν ήδη κατασκευαστεί, καθιστώντας τη δημιουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλασσίου Νερού αναγκαία, για την απεξάρτηση από τη βροχόπτωση της παροχής πόσιμου νερού στα μεγάλα αστικά και τουριστικά κέντρα. Επιπρόσθετα, η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη των αστικών και περιαστικών περιοχών, επέβαλλε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό κάλυψης των ολοένα αυξανόμενων υδρευτικών αναγκών.

 

Αρχικά, κατασκευάστηκε η Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας η οποία λειτούργησε τον Απρίλιο του 1997 με δυναμικότητα 40.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα. Η Μονάδα αυτή εξυπηρετεί τις υδρευτικές ανάγκες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου και μέρος των αναγκών της Λάρνακας και της Λευκωσίας. Η Μονάδα από τον Ιούλιο του 2008 επεκτάθηκε κατά 10.000m³/ημέρα και από τον Απρίλιο του 2009 κατά ακόμα 10.000m³/ημέρα, με τη συνολική παραγωγή σήμερα να ανέρχεται στα 60.000 m³/ημέρα.

 

Η Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας λειτούργησε τον Ιούνιο 2001 με δυναμικότητα 52.000m³/ημέρα. Η Μονάδα επεκτάθηκε κατά 10.000m³/ημέρα και από τον Ιανουάριο 2009 η δυναμικότητα της έφτασε στις 62.000m³/ημέρα. Η Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας μαζί με τη Μονάδα Αφαλάτωσης της Δεκέλειας καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

 

Τον Δεκέμβριο του 2008 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Κινητής Μονάδας Αφαλάτωσης Μονής η οποία παρήγαγε 20.000m³/ημέρα. Η Μονάδα αυτή εξυπηρέτησε  τις ανάγκες της Επαρχίας Λεμεσού μέχρι το τέλος του 2011, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο Υδατικό Ισοζύγιο της χώρας. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2009 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Κινητή Μονάδα Επεξεργασίας νερού του Υδροφορέα του ποταμού Γαρύλλη δυναμικότητας 10.000m³/ημέρα, για τις υδρευτικές ανάγκες της Λεμεσού. Η διάρκεια του Συμβολαίου ήταν πέντε χρόνια. Για την κάλυψη των αναγκών της Επαρχίας Λεμεσού για τα επόμενα είκοσι χρόνια αποφασίστηκε η κατασκευή μόνιμης Μονάδας στην περιοχή Ακρωτηρίου – Επισκοπής δυναμικότητας 40.000m³/ημέρα. Η Μονάδα ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2013.

 

Για την κάλυψη των αναγκών της Επαρχίας Πάφου είχε κατασκευαστεί στην περιοχή Κουκλιών Κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης δυναμικότητας 30.000m³/ημέρα. Η Μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2010 και η διάρκεια του Συμβολαίου ήταν για τρία χρόνια.

 

Το ΤΑΥ έχει υπογράψει συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την αγορά αφαλατωμένου νερού από μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Βασιλικού, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2014 με δυναμικότητα 60.000m³/ημέρα.