ΟΥΝΕΣΚΟ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει τη λειτουργία της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής για τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών – UNESCO. Η Επιτροπή λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα προς την Κυβέρνηση, συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τις κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και με ημικρατικούς και μη κυβερνητικούς Οργανισμούς, Ιδρύματα, Σωματεία και άλλους φορείς που οι δραστηριότητες τους σχετίζονται με τους σκοπούς, τις αρχές, τις επιδιώξεις και τα προγράμματα της UNESCO στην Κύπρο.