Πληροφορική – Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων της Πληροφορικής έχουν αναβαθμιστεί σε ευρωπαϊκά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Η διδασκαλία των μαθημάτων Κατεύθυνσης και Εφαρμογών στις τάξεις Β’ και Γ’ των Ενιαίων Λυκείων, καθώς και του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στην Α’ Λυκείου έχουν ως γενικό στόχο να προσφέρουν στους μαθητές όλα τα απαιτούμενα εφόδια, ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) ως εργαλεία για λύση προβλημάτων στη μαθητική και φοιτητική τους ζωή, στη μελλοντική εργασία τους, καθώς και για να έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο για περαιτέρω μελέτη του αντικειμένου σε βάθος.

 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων λειτουργούν 130 εργαστήρια Πληροφορικής στα Λύκεια και 181 εργαστήρια Πληροφορικής στα Γυμνάσια (ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού). Κάθε εργαστήριο Πληροφορικής στα Λύκεια είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον 18 Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές και συσκευές πολυμέσων. Κάθε εργαστήριο Πληροφορικής στα Γυμνάσια είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον 17 Η/Υ και 1 εκτυπωτή. Στα εργαστήρια Πληροφορικής έχει επιτευχθεί η δικτύωση όλων των Η/Υ και η ταυτόχρονη πρόσβαση στο Διαδίκτυο μεγάλου αριθμού χρηστών με γραμμές ADSL. Επίσης, όλα τα εργαστήρια Πληροφορικής είναι εξοπλισμένα με ένα βιντεοπροβολέα, ο οποίος συνδέθηκε με τον υπολογιστή του καθηγητή.

 

Στο Γυμνάσιο το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται για 2 περιόδους την εβδομάδα σε κάθε τάξη με στόχο οι μαθητές να καλύψουν ύλη ευρωπαϊκού επιπέδου (ECDL). Επίσης, διδάσκονται βασικές αρχές αλγόριθμων και προγραμματισμού. Στην Α’ Λυκείου το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται για 2 περιόδους την εβδομάδα με στόχο την εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής. Στις Β’ και Γ’ Λυκείου το μάθημα κατεύθυνσης (επιστήμη) διδάσκεται για 4 περιόδους την εβδομάδα και το μάθημα ειδικού ενδιαφέροντος για 2 περιόδους την εβδομάδα ανά τάξη.

 

Η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Ακαδημίας CISCO συνεχίζεται και το μάθημα Δικτύων CISCO διδάσκεται σε δεκατέσσερα Λύκεια Παγκύπρια, αφού έγινε η επιμόρφωση ορισμένου αριθμού καθηγητών Πληροφορικής.