Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Κύριος εκφραστής της πολιτιστικής πολιτικής του κράτους όσον αφορά το σύγχρονο πολιτισμό είναι οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Έχοντας ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών στην Κύπρο, την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και την προβολή των επιτευγμάτων της πολιτιστικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του τόπου. Ιδιαίτερα, με τους θεσμούς που έχουν καθιερωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν δρομολογήσει μια –στο μέτρο του δυνατού- συγκροτημένη ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής του νησιού.