Τμήμα Αρχαιοτήτων

Η προστασία, η συντήρηση, η αναστύλωση και η ανάδειξη των αρχαίων μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η διαχείριση των κυβερνητικών μουσείων, σε όλο το νησί, είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1935 με τον Περί Αρχαιοτήτων Νόμο. Έχει γενικότερα την ευθύνη για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία συμπεριλαμβάνει ανασκαφές (σωστικές και συστηματικές), συντήρηση, διαμόρφωση και αποκατάσταση εκκλησιών, αλλά και οικοδομών παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της υπαίθρου ή των πόλεων.