Υγεία

Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η διαφύλαξη της υγείας του συνόλου του πληθυσμού και η παροχή σε αυτόν αναβαθμισμένης ποιοτικά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με έλεγχο των δαπανών και ταυτόχρονα σεβασμό των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας του ασθενούς. Επίσης, η συνεχής ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με εισαγωγή των αναγκαίων καινοτόμων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας

 

Κύρια χαρακτηριστικά της τρέχουσας στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας είναι η εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), η αναμόρφωση του τομέα της Υγείας με συνεχή προσπάθεια για αύξηση της αποτελεσματικότητας, και της παραγωγικότητας/αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση νεοφανών και επανεμφανιζόμενων απειλών για την υγεία και η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των ασθενών/χρηστών των υπηρεσιών. Τέλος, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κύπρου ως κράτος μέλος της ΕΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων διεθνών οργανισμών για αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων όπως η πρόληψη πανδημιών και η διακίνηση επαγγελματιών υγείας και ασθενών, όπου απαιτείται διεθνής συνεργασία, αλληλοενημέρωση και αλληλοβοήθεια.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Γωνία Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17
1448 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνικό Κέντρο: 00357 22 605 300/301
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: perm.sec@moh.gov.cy

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy